دستگیره

سری دستگیره رویال

در سری رویال مجموعه ما، دستگیره هایی طراحی شده اند که همانند یک دستگیره سلطنتی و لوکس زیبایی خاصی به در ببخشند، از آنجایی که در مجموعه ما تالش شده است که انواع طراحی های دستگیره را متناسب با انواع کارایی و دیزاین های متنوع گرداوری کنیم توجه به سبک های مختلف و جزئیات تفاوت در دستگیره ها ، با درنظر گرفتن سلیقه های متفاوت و معیارهای روز دنیا را سرلوحه این مجموعه قرار داده ایم. درسری رویال انواع دستگیره های الیزا، هاکان، کاداک، عثمانی وجود دارند که در هرکدام جزئیات متفاوتی لحاظ شده است که دستگیره هایی با دیزاینی لوکس را به شما ارائه میدهد، و دست شما را در انتخاب دستگیره ای متناسب با دکوراسیون خودتان باز میگذارد. هر کدام از این دستگیره ها زینت بخش درب های شما خواهند بود و می توانند شخصیتی متفاوت به دکوراسیون شما بدهند و هماهنگ با خواسته شما باشند. از آنجا که تنوع رنگ در تمامی مجموعه دستگیره های ما لحاظ شده است بنابراین نگرانی شما را در مورد این هماهنگی دستگیره با در را برطرف میکند و دستگیره های این مجموعه ما میتواند جوابگوی انواع سلیقه های شما باشد.

رویال

هدف نهایی آموزش هنرجویان تبدیل شدن به یک نیروی انسانی متبحر و کاردان است. بنابراین بررسی و آگاهی از نتایج و بازده آموزش هنرجویان٬ لازمه فرایند آموزش است و با این کار است که حلقه آموزشی تکمیل می شود.