رویال

دستگیره الیزا

در مدل الیزا تمامی جزئیاتی که از طبیعت زیبا الهام گرفته شده را در هر بخش آن میتوانید بیابید.

تست 2

هدف نهایی آموزش هنرجویان تبدیل شدن به یک نیروی انسانی متبحر و کاردان است. بنابراین بررسی و آگاهی از نتایج و بازده آموزش هنرجویان٬ لازمه فرایند آموزش است و با این کار است که حلقه آموزشی تکمیل می شود.